گروه های شیعی در افغانستان، دستاورد ها و ناکامی ها
47 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه در سال تحصیلی 1389شمسی، در دارالعلم، برای تعدادی از طلاب علوم دینی افغانستانی، توسط بنده تدریس شده است.