روش تحلیل مسایل سیاسی
46 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به خوبی می دانیم که پرداختن به مباحث سیاسی، اجتماعی جزء برنامه درس حوزه علمیه نبوده و نیست. خوشبختانه در سالهای اخیر، روی آوری، توجه و عنایت خاص مسؤلان و برنامه ریزان حوزه علمیه به ویژه جامعة المصطفی العالمیه مایه امید برای طلاب و محصلان جوان از کشورهای جهان به شمار می آید.