تفسیر راهنما
62 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
تفسیر راهنما تفسیر فارسی است که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی به صورت ابتدایی نوشته شده و در دفتر تبلیغات اسلامی به صورت گروه تکمیل گردیده است و حقیر نیز جز محققان آن بوده ام.