بشارتهای قرآن برای مؤمنان(2)
52 بازدید
محل نشر: نشریه مستقیم، شماره 22-23، 1389ش.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در ادامه سلسه مطالبی که پیرامون بشارتهای قرآن کریم داشتیم، این بار بشارتهای قرآن به مؤمنان را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.