بلند همتی، کانون ارزشها
50 بازدید
محل نشر: نشریه مستقیم، شماره 22-23، 1389ش.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سال 1389 هجری شمسی، از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، به عنوان سال« همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری شده است، به همین دلیل و نیز به جهت این که روزهای پایانی سال گذشته دچار سستی و در نتیجه تأخیر در امر چاپ نشریه مستقیم نگردیم، ضمن استقبال از این نامگذاری، با همت و تلاش مضاعف سعی خواهیم نمود، تا انشا الله وقفه ای در کار تدوین و چاپ نشریه پیش نیاید...