مناسبت های ماه رجب
57 بازدید
محل نشر: نشریه مستقیم، شماره 19، 1388ش.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رجب، یکی از ماه های حرام است، ماهی که نه تنها در میان مسلمانان دارای عظمت و اهمیت می باشد که پیش از اسلام و مسلمانان، در بین سایر اقوام و ملتهای گذشته دارای احترام بوده است.