حوزه های مشترک دانش فقه و تفسیر
51 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات، پژوهشهای قرآنی/ ش3 1374.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دانش فقه و تفسیر، دو دانش بلند مرتبه در دانشهای شرعی به شمار می روند. این دو، گرچه دو شاخه مستقل از علوم نقلی اسلامی هستند، اما ارتباطات تاریخی و موضوعی آن دو، چنان است که مطالعات میان رشته ای را بر می تابد و این ضرورت را می آفریند که با نگاهی ژرفکاوانه، زوایای ارتباط خود را بنمایاند و زوایای گوناگون اشتراک و تمایز، کشف گردد و داد و ستد علمی دو دانش فقه و تفسیر تبیین شود.