نقل و تحلیل اسباب نزول در تفسیر آلوسی
52 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات، پژوهشهای قرآنی/ ش2 1374.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفسیر روح المعانی، از تفسیر های مهم و عمدة اهل سنت است که به وسیله ابی الفضل شهاب الدین محمود آلوسی بغدادی نگاشته شده است. این تفسیر در 30 جزء و 15 مجلد تدوین شده، دارای گرایشهای فلسفی، کلامی، ادبی و فقهی است.