در گفتگوی تحلیلی خبرگزاری آوا با استاد فصیحی غزنوی عنوان شد: قوم و حزب گرایی، آفت پیشرفت و ترقی افغانستان می باشد
56 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

در گفتگوی تحلیلی خبرگزاری آوا با استاد فصیحیغزنوی عنوان شد:

قوم و حزب گرایی، آفت پیشرفت و ترقی افغانستان می باشد

افغانستان در یک قرن اخیر ۱۸۰ درجه رشد منفی داشته است

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰

حجت الاسلام و المسلمین استاد فصیحی غزنوی، کشوری رامستقل خواند که در عرصه ها مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی دارای استقلال باشد و خود تصمیم گیرنده باشد . 
استاد فصیحی غزنوی در گفتگو باخبرگزاری صدای افغان(آوا)، مستقل بودن کشور در عرصه سیاسی را مهمتر از دیگرعرصه ها عنوان کرد و گفت: در روابط امور بین الملل، اگر کشور امور سیاسی آن توسط مردم و دولتمردان آن اداره شود، مستقل شمرده می شود. 
وی یادآور شد وقتی که دولت ببرک کارملدر افغانستان روی کار آمد مردم آن را دست نشانده می خواندند اما دولت امروز که بهنوعی با آرای مردم روی کار آمده و مشروعیت گرفته، دست نشانده نیست. 
این کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه جاپان و افغانستان تقریبا در یک روز استقلال خود را بدست آورده اند، در مقام مقایسه این دو کشور بر آمد و گفت: با وجود اینکه هر دو در یک زمان استقلال خود رابدست آورده اند، اما امروز جاپان از نظر سیاسی، اقتصادی و علمی در کجا قرار دارد وافغانستان در کجا، به همین منوال هند و پاکستان که بیست و هشت سال دیرتر ازافغانستان به استقلال رسیده اند، امروز هسته ای می باشند، رشد قابل توجهی در زمینه اقتصادی داشته اند به طوری که حتی بازار کشور ما را تسخیر کرده اند. 
فصیحی غزنوی در پاسخ به چرایی عقب ماندگی افغانستان از همسایگان خود به خصوص و پاکستان و هند، گفت: پس از اعلان استقلال افغانستان توسط امان الله خان تا اجلاس بن،افغانستان توسط یک قوم خاص و یایک حزب خاص بدون برگزاری انتخابات و مشارکت تمام قومیت ها اداره شده است. 
وی با بیان اینکه افغانستان تا زمانیکه از چوکات قومی، حزبی بیرون نیاد، وضعیت بر همین صورت باقی خواهد ماند، تصریح کرد: اگر افغانستان توسط یک قوم و حزب خاص در این مدت اداره نمی شد، تمام قومیت هاخود را سهیم در سرنوشت کشور می دانستند، تخصص ها رشد می کرد و استعداد ها شکوفا میگشت چون لازمه ی پیشرفت و توسعه یک کشور، توسعه بُنیه علمی و فرهنگی مردمان آن میباشد. 
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه دو انقلاب اسلامی ایران و انقلام مردم افغانستان در یک بازه ی زمانی نزدیکبه هم صورت گرفته است، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران باتاکید بر تقویت بنیه علمی و فرهنگی مردم خود، امروز به جایگاهی رسیده است، که جاندار زنده را با موشک به فضا پرتاب می کند و پیشرفت قابل توجهی در بُعد نظامی داشته است و از همه مهمتر به فناوری هسته ای دست یافته است. 
استاد فصیحی دلیل این پیشرفت ها راچنین بیان کرد: در ایران، کشور توسط کسانی که با برگزاری انتخابات به قدرت میرسند، اداره می شود نه توسط حزب و یا قوم خاص، سهیم بودن تمام مردم در امور جامعه،رمز موفقیت جمهوری اسلامی می باشد. 
وی تسلط یک قوم بر کشور را دلیل عقبماندگی افغانستان نسبت به کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت: از نود و شش سال قبل که امان الله خان با شمشیر به میدان کابل آمد و اعلان استقلال کرد و شمشیر را به مخالفان نشان داد تا امروز حاکمان با زور سرنیزه بر مردم حکومت کرده اند و اینچنین کشورهایی رشد نمی کنند. 
این نویسنده و پژوهشگر با مقایسه تحولات افغانستان از نود و شش سال پیش تا امروز، متذکر شد: 
نود و شش سال پیش امان الله خان باترس و وحشت در میدان کابل سخنرانی کرد و امروز نیز اگر کسی در مراسم گرامیداشت روز۲۸ اسد سخنرانی نماید، باز هم همان ترس و وحشت وجود دارد با این تفاوت که در زمانامان الله خان ترس از تفتگ ها سرپُر بود و امروز از موترهای بمب گذاری شده، آن کجاو این کجا، افغانستان در این مدت ۱۸۰ درجه رشد منفی داشته است. 
وی افزود: امان الله خان در آن روز ازمردم خواست تا منسجم باشند، اگر چه در مقابل متجاوزان یکپارچه عمل کردند،چون یک قوم تلاش داشت با تسلط بر دیگر اقوام حکومت نماید و امروز هم همان شعار اتحاد وانسجام از سوی اداره کنندگان امور کشور فریاد زده می شود. 
در نود و شش سال پیش سردمداران،خواستار حمایت و کمک کشورهای خارجی برای به رسمیت شناختن استقلال خود بودند وامروز نیز از الف تا یای ما، به تعبیری تمام بودجه ی ما در همه ی ابعاد از جمله سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی با نگاه به جیب دنیا بسته می شود به نوعی ما درشرایطی بدتر از زمان امان الله خان قرار داریم. 
وی یادآور شد که شرایط امروز با زمان امان الله خان یک تفاوت دارد و آن اینکه در زمان اعلان استقلال، کشور از لحاظ جغرافیایی در اختیار امان الله خان بود، اما امروز طبق گزارش ها هفتاد درصد از خاکافغانستان در اختیار مخالفان مسلح دولت قرار دارد. 
فصیحی غزنوی خاطر نشان کرد: در زماناعلان استقلال مهاجر زیادی از افغانستان در دیگر کشورها وجود نداشت، امروز پس ازنزدیک به یک قرن چه میزان مهاجر از افغانستان در کشورهای جهان وجود دارند که رو بهافزایش هم می باشد. 
وی قوم و حزب گرایی را آفت های پیشرفت و توسعه ی افغانستان در نود و شش سال قبل عنوان کرد و گفت: با توجه به پیشینه پایداری و مقاومت مردم افغانستان در مبارزه با استبداد و استکبار ، اگر مسئولین ازچوکات حزبی و قومی خارج شوند و همه مردم را سهیم در اداره کشور بدانند، انشاء اللهشاهد حرکت افغانستان به سوی سعادت و کمال خواهیم بود
استاد فصیحی غزنوی تصریح کرد:شرایط امروز افغانستان علاوه بر عوامل داخلی نتیجه دخالت های خارجی هم می باشد، هرچند که زمینه بروز و ظهور خارجی ها ریشه در عوامل داخلی دارند. 
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره بهاینکه برخی از صاحب نظران استقلال افغانستان را قبول ندارند و معتقد هستندافغانستان تاکنون استقلال نداشته تا استرداد آن را جشن بگیریم، خاطر نشان کرد: باتوجه به شرایط و اوضاع افغانستان از دیرباز تاکنون، استقلال یک کلمه ی مرده است. 
وی با اشاره به رشادت ها و جانفشانیهای تمام مردم برای استعمار زدایی بریتانیا از افغانستان، گفت: پس از اعلام استقلال هم انگلیس به نوعی در امور داخلی ما دخالت می کرده است. 
استاد فصیحی از شوروی سابق به عنوانکشور یاد کرد که در نود و شش سال گذشته بیشترین بحران را بر جامعه افغانستان تحمیلکرده است با وجود عامل داخلی حزب خلق و پرچم و کمونیست ها که زمینه اشغال کشورتوسط ارتش سرخ را فراهم آورده اند و به نوعی حفظ این حزب، باعث تهاجم شوروی بهافغانستان شد. 
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تحولات چند دهه اخیر و موقعیت حساس و استراتژیک کشور، مردم افغانستان را به دانههای ی گندمی توصیف کرد که در میان دو سنگ آسیاب بلوک شرق و غرب آرد می شوند. 
وی گفت: خارجی مشکلاتی را پس از اجلاسبن وروی کار آمدن دولت موقت در افغانستان به وجود آورده اند، اما به خاطر اینکهانتخابات برگزار شد و مردم با مشارکت در آن خود را نوعی در اداره کشور سهیم میدانند. 
استاد فصیحی غزنوی تصریح کرد: طی یکقرن اخیر ،در تنها برهه زمانی که حرکت افغانستان رو به جلو بوده، پس از ایجاد دولتموقت و برگزاری انتخابات می باشد و این موضوع بیانگر آن است اگر مردم افغانستان باگرایش های مختلف و نژادهای متفاوت دست در دست هم دهند و قوم گرایی در بین مسئولیناز بین برود، شاهد ترقی خواهیم بود. 
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره بهگزارش های منتشر شده در خصوص حضور داعش در افغانستان، این گروه تروریستی زاده وپروده ی غرب عنوان کرد و گفت: غرب از ایجاد داعش دو هدف سیاسی و به ایدئولوژیکی رادنبال می کند. 
استاد فصیحی اولین هدف را مشغول نگهداشتن کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که با رژیم صهیونیستی مرز مشترک دارند مثلسوریه، عنوان کرد و گفت: با این کار یک حاشیه امنیت برای رژیم صهیونیستی ایجاد شدهکه متاسفانه تا حدودی هم در این زمینه موفق بوده اند. 
این عالم دینی دومین و مهمترین هدفغرب از ایجاد گروه تروریستی داعش را جلوگیری از گسترش روز افزون اسلام خواهی درجوامع غربی عنوان کرد و گفت: از نظر فکر و اعتقادی، عملکرد وحشیانه و متجرانه یداعش که در هیچ یک از مذاهب اسلامی نمی گنجند، دستاوری بیشتری برای حامیان غربی آنبه ارمغان آورده است. 
وی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاباسلامی در ایران تحولی در سطح دنیا به وجود آمد که منجر به رجوع جوانان مسیحی ویهودی و آزاد اندیشان دنیا برای شناخت بهتر دین مبین اسلام شروع به تحقیق و تفحصکردند و تعداد زیادی هم مسلمان شدند. 
استاد فصیحی افزود: گرایش جوان هایروشن فکر و متفکر به سوی اسلام بی سابقه بود و غرب برای جلوگیری از گسترش اسلام درجوامع خود، طرح و برنامه ایجاد گروهی متحجر و وحشی مثل داعش را اجرایی کرد تا بامعرفی یک چهره خشن از دین اسلام، مانع مسلمان شدن جوانان غربی شوند. 
وی گفت که با شنیدن نام داعش که تمامکارهای خود را به نام دین اسلام انجام می دهند، خشونت، سربریدن و انواع رفتارهایغیر انسانی در اذهان ترسیم می شود که این بزرگترین خدمت به غرب می باشد. 
حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی،حامیان داعش همان کسانی هستند که به دنبال موقعیت استراتژیک و به زانو درآوردنمردم متدین افغانستان بودند. 
وی با اشاره به بیگانه ستیزی مردمدلیر افغانستان خاطر نشان کرد: داعش در افغانستان نمی تواند مانند سوریه و عراقرشد نماید و این گروه هم به سرنوشت شوروی و انگلیس در افغانستان دچار خواهد شد.